A2 Amsterdam

Bij het aanbrengen van een pilotboring door van Vulpen is er een obstakelonderzoek uitgevoerd met de UXOscope, waarbij gekozen is voor een alternatief tracé in verband met de aanwezigheid van onverwachte obstakels.