Boring en detectie op Schiphol

UXO detectie tijdens boring op Schiphol.

Saricon heeft met Gebr. Van Leeuwen Boringen B.V. een boring uitgevoerd speciaal gericht op het vrijgeven van een tunnel voor het aanbrengen van een waterleiding naar Parkeerterrein 3. Het gebied valt binnen het gebied waar mogelijk nog blindgangers aanwezig zijn.