EM-metingen

Elektromagnetische (EM) metingen zijn metingen die gebaseerd zijn op de wijze waarop de ondergrond opgewekte EM velden verstoren. Een primair EM-veld wordt opgewekt met een zendspoel. Als tegenreactie wordt in de bodem een secundair veld opgewekt. De eigenschappen van dit veld zijn afhankelijk van de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond.

De laatste tijd vindt er een opleving in het gebruik van EM-technieken plaats. Verdere ontwikkeling van zowel hard- alsook software heeft het mogelijk gemaakt om relatief snel grote oppervlakten in te kunnen meten.

Met een ontvangstspoel wordt het totale EM-veld gemeten. Dit is een optelsom van een primair en secondair veld. De veldsterkte is direct af te lezen op het meetapparaat. Door deze meetwaarden op een kaart te zetten worden plaatselijke relatieve verschillen in bodemgeleidbaarheid zichtbaar gemaakt. De metingen kunnen op kantoor worden verwerkt tot een model van de ondergrond.

Onderstaande schematische weergave geeft de werking van EM-technieken weer:

     

 

Voor de EM-metingen maakt Saricon gebruik van de CMD-mini-explorer. Dit is een EM-instrument dat voor 3 verschillende bodemvolumes(0,5/ 0,5-1,1/ 1,1-1,8m-mv) zowel conductiviteit alsook magnetische susceptibiliteit van de bodem meet.

Met de conductiviteit kan een onderscheid gemaakt worden in bv. grondsoort (klei vs. zand). De magnetische susceptibiliteit geeft een mate van ‘magnetiseerbaarheid’weer. Hiermee kunnen metalen objecten, maar ook muurwerk etc. in beeld worden gebracht. Dit is echter geen goede vervanger van magnetometrisch onderzoek.