KWS3 Schiphol

Door Tjaden BV. is aan Saricon opdracht verleend om een detectie uit te voeren voor een zestal boringen met behulp van het UXOscope systeem en realtime detectie onder en naast het bestaande kabels en leidingen tracé naar de mogelijke aanwezigheid van CE zijnde afwerpmunitie van 500 lb. en groter.

De aanleiding van de opsporing was het aanbrengen bronleidingen en schutbuizen.