Pilotboring Amstelpark Amsterdam

In opdracht van Van Vulpen is er een obstakel onderzoek uitgevoerd bij twee pilotboringen.

Tijdens het ruimen van het boorgat werd een object geraakt en liep de ruimer vast.
Door het meten met de UXOscope kon worden vastgesteld waar het object zat en werd een nieuw tracé zonder obstakels bepaald. De leidingen zijn daarna zonder problemen aangebracht.