Rüschenbrinkstrasse Dortmund

In opdracht van Beermann Bohrtechnik GmbH het tracé voor de aanleg van een microtunnel onderzocht op de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE).