Schiphol N232

Door Gebr. van Leeuwen is aan Saricon opdracht verleend om een detectie uit te voeren met be-hulp van het UXOscope systeem naar de aanwezigheid van CE.

De aanleiding van de opsporing was het aanbrengen van een schutbuis ten behoeve van een 10 KV kabel die in verdacht gebied is gepland. De schutbuis wordt door middel van een gestuurde boring aangebracht. Om risico’s op contact en daardoor detonatie van CE zijnde afwerpmunitie 250 lbs en groter te voorkomen, heeft Gebr. van Leeuwen besloten om uit voorzorg een detectie uit te voeren op CE.