Stadhoudersweg Rotterdam

In opdracht van Tennet is er een deel van het tracé onderzocht op de aanwezigheid van afwerpmunitie.