Waterleiding Münster

Door Beermann Bohrtechnik is opdracht verleend om detectie uit te voeren met het UXOscope systeem tijdens de pilotboring voor twee aan te leggen waterleidingen. Deze waterleidingen worden horizontaal gestuurd ingebracht en gaan onder het spoor door.

Tijdens het opstarten is door de Kampfmittelräumdienst een proef uitgevoerd om het UXOscope systeem te testen met twee objecten met de karakteristieken van afwerpmunitie. Deze objecten zijn succesvol waargenomen tijdens deze test, waarna de twee pilotboringen veilig zijn uitgevoerd.