Zou er een standaard gemaakt kunnen worden van een raadsvoorstel waarin de suppletieaanvraag voor explosieven opsporingswerkzaamheden wordt behandeld?

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vindt dit onnodig. Indien hier behoefte aan is verwijst het ministerie naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mogelijk kunnen zij iets betekenen.