Abel Tasmanplein Delfzijl

Door Klever Boor en Perstechniek BV is aan Saricon opdracht verleend om een detectie uit te voeren met behulp van het UXOscope systeem naar de aanwezigheid van CE.

De aanleiding van de opsporing is het aanbrengen van een elektriciteitskabel die in verdacht gebied wordt aangelegd. Desbetreffende kabel wordt door middel van een gestuurde boring aangebracht.