13-01-2020

Ferry van den Oever en Nancy de Jong-Lambregts (van de gemeente Alkmaar) hebben een interessant artikel geschreven voor het vakblad Archeologie in Nederland. 

Hierin geven zij en kijkje in de geofysische keuken, waarbij duidelijk wordt weergegeven dat de combinatie van diverse meettechnieken mooie resultaten kan opleveren.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op Archeologie in Nederland.