Basiskennis ontplofbare oorlogsresten

Vele instanties en bedrijven krijgen te maken met het opsporen van ontplofbare oorlogsresten, zonder dat hun personeel daadwerkelijk deelneemt aan het eigenlijke opsporingsproces. Te denken valt aan opdrachtgevers, toezichthoudend personeel, uitvoerders, personeel van aannemersbedrijven en andere personen die aanwezig moeten zijn binnen de werklocaties waar opsporingen worden uitgevoerd. Om deze mensen veilig en verantwoord te kunnen laten werken, dienen zij te voldoen aan de eindtermen Basiskennis Ontplofbare Oorlogsresten, zoals gesteld in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO).

Saricon verzorgt een eendaagse cursus op de vestigingslocatie in Sliedrecht, of - bij voldoende deelname - in uw eigen organisatie. Na de cursus hebben de deelnemers voldoende kennis opgedaan om examen te doen bij VOMES. Dit examen wordt op een later tijdstip afgelegd bij de Stichting Examinering VOMES. 

De cursus behandelt de verschillende soorten explosieve stoffen met hun toepassingen en effecten. De deelnemers krijgen een uitgebreide uitleg over de verschillende soorten conventionele explosieven die kunnen worden aangetroffen, en over de gevaren bij uitwerking van deze explosieven. Daarnaast worden de verschillende opsporingstechnieken behandeld en worden de aanpak en uitvoering van projecten gerelateerd aan ontplofbare oorlogsresten tegen het licht gehouden. Ook veiligheid en benodigde beschermende maatregelen komen aan bod, evenals de inhoud van het CS-OOO. Wanneer voor het examen een voldoende resultaat wordt behaald, verstrekt VOMES het Certificaat ‘Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’. Per januari 2021 geldt registratieplicht voor personen die werken met explosieve stoffen of personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Dit is wettelijk geregeld in het Arbobesluit en de Arboregeling. Deze registratie kunt u regelen via VOMES.

Saricon houdt de groepsgrootte bewust klein, zodat elke cursist de aandacht krijgt die hij nodig heeft. De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 14 cursisten. Deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten:

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 265,- per persoon. Het bedrag is inclusief naslagwerk, lunch en certificaat van deelname en exclusief btw.

Saricon biedt tevens de mogelijkheid de cursus in het Engels te volgen in Sliedrecht. De kosten bedragen € 295,- excl. btw per persoon. Een cursusdag in het Engels is mogelijk vanaf 8 deelnemers. In overleg wordt de datum vastgelegd.


Mocht u zelf beschikken over een cursuslocatie bieden wij de incompany optie. Het minimum aantal deelnemers is 10. Voor deze optie maken wij graag geheel vrijblijvend een offerte voor u op om de kosten inzichtelijk te krijgen.

Kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen binnen de branche.

De volgende data staan gepland:

  • als gevolg van COVID19 worden momenteel geen cursussen gegeven.

Wanneer u meerdere cursisten wilt aandragen, is het plannen van een andere datum dan bovengenoemd, altijd een optie. Ook zullen wij bij voldoende animo kijken naar mogelijke eerder te plannen cursusdagen.

De cursus wordt gehouden in ons leslokaal aan de Industrieweg 24 te Sliedrecht.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier.

Voor vragen over de cursus kunt contact opnemen met onze opleidingscoördinator Linda Schagen 06-82458044.

Reacties van cursisten:

"Voor een leek, zoals ik, was het erg duidelijk! Ik heb veel geleerd vandaag."

"Kennis opgedaan om verder te gebruiken tijdens projecten."

Ter voorbereiding kunt u hier alvast het interpretatiedocument theorie-examen Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten bekijken.