CE-risicoanalyse

Indien uit een historisch vooronderzoek blijkt dat een gebied verdacht is op conventionele explosieven dan biedt de CE-risicoanalyse CE in veel gevallen een uitkomst.

Het doel is om risico’s en onvoorziene kosten uit te sluiten. Saricon biedt in overleg met u de best toepasbare oplossingen voor uw werkzaamheden. Uit de analyse moet blijken of de werkzaamheden zonder risico tot uitwerking van CE kunnen worden uitgevoerd. Is er kans op uitwerking dan is het maar de vraag of deze effect hebben op uw werkzaamheden of dat beheersmaatregelen kunnen worden genomen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Indien dit niet mogelijk is wordt gekeken wat de meest efficiënte, dus kostenbesparende opsporingsmethode is. Tevens worden ook de contra-indicaties (o.a. naoorlogse werkzaamheden) in kaart gebracht wat veelal kan zorgen voor onverdachte gebieden.

Saricon heeft voor het uitvoeren van een CE-risicoanalyse de juiste deskundigheid in huis. OCE-deskundigen, munitietechnici, een integraal veiligheidskundige, een civiel technicus, een geofysicus en GIS-specialisten. Indien een door derden uitgevoerd vooronderzoek moet worden aangepast naar de huidige regelgeving dan is het team van historici beschikbaar. Voor adviezen op civieltechnisch gebied en nautische aangelegenheden kan Saricon terugvallen op het moederbedrijf Van den Herik-Sliedrecht. Kortom Saricon heeft alle kennis onder één dak waardoor de risicoanalyse multidisciplinair kan worden uitgevoerd.

Met een gedegen CE-risicoanalyse zal een grootschalige opsporing naar conventionele explosieven, zowel op land als op binnenwateren, maar ook op de Noordzee, in veel gevallen het opsporingsgebied kan worden verkleind of zelfs niet nodig zijn. Indien detectie wel noodzakelijk is streeft Saricon er naar deze “tailor-made” uit te laten voeren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze OCE-adviseur Ron Beute