CO2-prestatieladder

In 2016 hebben wij het CO₂-Bewust certificaat niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk. Onze focus ligt op het duurzaam omgaan met grondstoffen en het besparen van energie.

Achtergrond CO₂-Prestatieladder
Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO₂-uitstoot is de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO₂-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO₂-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken.

Inzicht
Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen de huidige CO₂-uitstoot. Dit doen wij door het halfjaarlijkse opstellen van een Carbon Footprint. In deze Carbon Footprint wordt berekend wat de totale CO₂-uitstoot is uitgedrukt in het aantal tonnen CO₂.

CO₂-reductie
Aan de hand van het inzicht dat middels de Carbon Footprints en ketenanalyses wordt verkregen, stellen wij een doelstelling voor de energiereductie vast. Deze doelstelling staat beschreven in het Energie Actieplan dat Van den Herik heeft opgesteld voor de komende periode. Onze doelstelling is om in de periode van 2019-2021 per jaar een reductie van 13% voor scope 1 en 1,5% voor scope 3 te behalen.

Transparantie
Wij communiceren met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern. Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO₂-uitstoot.

Participatie
Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen.