Trainingen & workshops

Saricon verzorgt trainingen en workshops binnen het werkveld opsporen ontplofbare oorlogsresten. Onze instructeurs zijn experts op het gebied van explosievenopsporing en explosievenopruiming. Zij zijn didactisch geschoold en hebben een jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland.

Wij organiseren onder meer de volgende workshops & cursussen:

 • Basiskennis opsporen ontplofbare oorlogsresten.
 • Basiskennis luchtfoto-interpretatie.
 • Ontplofbare oorlogsresten en het opdrachtgeverschap.
 • Op maat gemaakte incompany opsporing gerelateerde trainingen.

Ook verzorgen wij diverse opleidingen voor de volgende competentieniveaus:

 • Assistent deskundige OOO.
 • Deskundige OOO.
 • Senior deskundige OOO.

Trainingen / workshops

Basiskennis opsporen ontplofbare oorlogsresten

De personen die in een op ontplofbare oorlogsresten (OO) verdacht gebied ondersteunende werkzaamheden verrichten dienen volgens het CS-OOO te voldoen aan het competentieniveau “Basiskennis opsporen ontplofbare oorlogsresten”. Er zijn ook situaties dat er betrokkenheid is in projecten zonder dat men daadwerkelijk deelneemt aan het eigenlijke opsporingsproces. Om veilig en verantwoord te werken is ook voor deze groep onze cursusdag “Basiskennis opsporing ontplofbare oorlogsresten” interessant.

Saricon verzorgt de eendaagse cursus in Sliedrecht of, bij voldoende deelnemers (min. 10), op een locatie naar keuze. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Tijdens onze cursusdag komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Basiskennis explosieve stoffen.
 • Basiskennis van de uiterlijke kenmerken van OO.
 • Basiskennis van de gevaren van OO.
 • Aanpak en uitvoering van OOO-projecten/ hoofdlijnen van het CS-OOO.
 • Veiligheidsregels in OOO-projecten.

Na de cursus hebben de deelnemers voldoende kennis opgedaan om examen te doen bij VOMES. Dit examen  kan aansluitend worden afgenomen onder begeleiding van de Stichting Examinering VOMES.

Wanneer u aansluitend aan de cursusdag het examen doet, melden wij u aan, bij de verdere registratie is Saricon niet betrokken.

Om u aan te melden voor een examen op een ander moment, bekijk dan hier de examendata .

 

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 325,- per persoon. Het bedrag is inclusief naslagwerk, lunch en certificaat van deelname en exclusief examen en btw.

De kosten voor deelname aan de cursus met aansluitend het examen bedragen € 650,- per persoon. Het bedrag is inclusief naslagwerk, lunch en examen en exclusief btw en registratie. Kijk meer voor informatie over de registratie op www.vomes.nl.

Mocht u zelf beschikken over een cursuslocatie, bieden wij de incompany optie. Het minimum aantal deelnemers is 10. Voor deze optie maken wij graag geheel vrijblijvend een offerte voor u op om de kosten inzichtelijk te krijgen. Een offerte kunt u aanvragen via offerte@saricon.nl.

De volgende data staan gepland:

 • 30 januari 2024
 • 26 maart 2024
 • 28 mei 2024
 • 24 september 2024
 • 26 november 2024

Basiskennis luchtfoto-interpretatie

De volgende datum staat gepland:

 • 1 maart 2024
 • 4 oktober 2024

Na deze workshop heeft u kennis van de geschiedenis en de ontwikkeling van de luchtfotografie, kennis van de hedendaagse toepassing van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog in het proces van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en zijn de beginselen van luchtfoto-interpretatie u bekend. Tevens heeft u in een aantal case studies zelf luchtfoto’s geïnterpreteerd en zijn werkprocessen en context-gerelateerde onderwerpen behandeld. Het belangrijkste doel is dat u de basisbeginselen van luchtfoto-interpretatie beheerst waardoor u beter in staat bent om rapportages en adviezen te beoordelen en te lezen, waarbij gebruik is gemaakt van luchtfoto-interpretatie in relatie tot ontplofbare oorlogsresten en de Tweede Wereldoorlog.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 595,- excl. btw per persoon, inclusief lunch. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Ontplofbare oorlogsresten en het opdrachtgeverschap

Explosieven vraagstukken zijn niet voor iedereen alledaagse kost. Wat zijn nou eigenlijk uw taken en bevoegdheden als opdrachtgever? Hoe verlopen de processen? En waar moet ik dan als opdrachtgever op letten?

Saricon organiseert een eendaagse workshop, waarin we met u als opdrachtgever in gesprek gaan over:

 • De nut en noodzaak bij opsporing van ontplofbare oorlogsresten
 • Noodzakelijke processtappen
 • Rollen, taken en bevoegdheden en de verplichtingen als opdrachtgever
 • Welke onderzoeken zijn er en wat zijn de aandachtspunten?
 • Geldende certificatieschema’s
 • Gebruik van bodembelastingkaarten
 • Beoordelen projectplannen
 • Vernietigingslocaties
 • Spontane vondsten

Kosten

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 295,- per persoon. Het bedrag is inclusief hand-out, lunch en certificaat van deelname en excl. btw.

Mocht u zelf beschikken over een locatie, bieden wij de incompany optie. Het minimumaantal deelnemers is 10. Voor deze optie maken wij graag geheel vrijblijvend een offerte voor u op om de kosten inzichtelijk te maken. Een offerte kunt u aanvragen via offerte@saricon.nl.

De volgende data staan gepland:

 • Dinsdag 12 december 2023
 • Nog te bepalen data in 2024

Incompany trainingen

Wij kunnen voor u een training of workshop op maat maken met betrekking tot bijvoorbeeld:

 • contractvorming
 • het interpreteren van onderzoeken
 • het opsporingsproces
 • projectbegeleiding
 • wet- & regelgeving
 • toolboxen

Assistent deskundige OOO

Het eerste competentieniveau binnen de opsporing van ontplofbare oorlogsresten is de assistent deskundige OOO.  Het uitvoeren van detectie is een van de hoofdtaken van een assistent deskundige OOO en hij/ zij werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de deskundige OOO. Om deze opleiding te mogen volgen is er geen vooropleiding noodzakelijk.

Het theoretische deel duurt drie dagen en behandelt alle leerdoelen zoals verwoord in het registratieschema en de interpretatiedocumenten ETT Assistent deskundige OOO welke in te zien zijn via de VOMES.

De theorieopleiding behandelt de volgende onderwerpen:

 • algemene kennis van explosies;
 • soorten explosieve stoffen;
 • uitwerking en effecten van explosieve stoffen;
 • algemene munitietechniek;
 • algemene gevaren van munitie;
 • herkenning van ontplofbare oorlogsresten (OO).

Verder wordt veel aandacht besteed aan:

 • metaaldetectie en de verschillende vormen en werkwijze van detectie;
 • het interpreteren, lokaliseren en ontgraven van OO;
 • het tijdelijk veiligstellen van de situatie.

Ook het onderwerp bodemvreemde stoffen en objecten krijgt de nodige aandacht. Er wordt afsluitend een theoretisch proefexamen en proefexamen herkenning OO verzorgd.

De praktische opleiding duurt 2 dagen en behandelt de basis van de diverse detectiemethoden. Op een oefenveld wordt één op één geoefend met detectieapparatuur van Vallon. Ook is het mogelijk om eigen meetapparatuur mee te nemen.

Om te zorgen voor voldoende interactie is er gekozen voor een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 6 cursisten. Deelnemers ontvangen een zeer uitgebreid lespakket, dat ook geschikt is als naslagwerk.

Onze instructeurs zijn experts op het gebied van explosievenopsporing en explosievenopruiming. Zij zijn didactisch geschoold en hebben jarenlange praktijkervaring in binnen- en buitenland.

 

Doelgroep:

Personen die deel uit maken van een benaderploeg of zelfstandig detectie moeten uitvoeren. De opleiding kan ook zeer nuttig zijn voor bijvoorbeeld toezichthouders die meer inzicht willen hebben in de uitvoeringsmethoden van detectie en benaderen.

 

Resultaat:

Na afloop van de opleiding hebben de deelnemers voldoende kennis opgedaan om examen af te leggen bij de Stichting Examinering VOMES. Het examen voor assistent OCE-deskundige wordt niet door Saricon georganiseerd. De deelnemers dienen zich zelf hiervoor aan te melden, bekijk hier alle informatie. Na het behalen van de examens dient de deelnemer te worden registreert. Saricon is hierbij niet betrokken. Lees hier alle informatie over de registratie.

 

Locatie:

De 3-daagse theoretische opleiding wordt gehouden in de Opleidingsruimte van Saricon, aan de Industrieweg 24 te Sliedrecht.

De 2-daagse praktische opleiding wordt op nog nader bekend te maken locaties georganiseerd..

Data

 

De theorieopleiding kan in overleg worden gepland

De praktijkopleidingsdagen worden in overleg met alle deelnemers op de eerste theorie dag vastgelegd.

Bent u geïnteresseerd? Vraag dan een offerte aan.

Ontplofbare oorlogsresten en het opdrachtgeverschap

Explosieven vraagstukken zijn niet voor iedereen alledaagse kost. Wat zijn nou eigenlijk uw taken en bevoegdheden als opdrachtgever? Hoe verlopen de processen? En waar moet ik dan als opdrachtgever op letten?

Saricon organiseert een eendaagse workshop, waarin we met u als opdrachtgever in gesprek gaan over:

 • De nut en noodzaak bij opsporing van ontplofbare oorlogsresten
 • Noodzakelijke processtappen
 • Rollen, taken en bevoegdheden en de verplichtingen als opdrachtgever
 • Welke onderzoeken zijn er en wat zijn de aandachtspunten?
 • Geldende certificatieschema’s
 • Gebruik van bodembelastingkaarten
 • Beoordelen projectplannen
 • Vernietigingslocaties
 • Spontane vondsten

Kosten

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 295,- per persoon. Het bedrag is inclusief hand-out, lunch en certificaat van deelname en excl. btw.

Mocht u zelf beschikken over een locatie, bieden wij de incompany optie. Het minimumaantal deelnemers is 10. Voor deze optie maken wij graag geheel vrijblijvend een offerte voor u op om de kosten inzichtelijk te maken. Een offerte kunt u aanvragen via offerte@saricon.nl.

De volgende data staan gepland:

 • Dinsdag 12 december 2023
 • Nog te bepalen data in 2024

Lezingen

Wij delen onze kennis graag met anderen. Dit kan via lezingen op beurzen, congressen en vakbijeenkomsten.

Valt onze expertise binnen het thema van uw congres en wilt u deze kennis delen met uw bezoekers/collega’s, dan kunt u contact opnemen met Linda Schagen.

Saricon Safety & Risk Consultancy
E. contact@saricon.nl
T. +31 (184) – 42 25 38
Bezoekadres
Industrieweg 24
NL 3361 HJ Sliedrecht