Oosterhorn 4 - Deltaweg Farmsum Delfzijl

Door van Van Vulpen is aan Saricon opdracht verleend om een detectie uit te voeren met behulp van het UXOscope systeem naar de aanwezigheid van CE.

De aanleiding van de opsporing was het aanbrengen van een leiding die in verdacht gebied is gepland. De rioolleiding is door middel van een gestuurde boring aangebracht. In onderstaande alinea wordt inge-gaan op de verdachtheid en de verticale afbakening van de verdachte gebieden.