Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek is niets meer dan het registreren van contrastverschillen. Deze contrastverschillen dienen echter zodanig te zijn, dat ze met de gebruikte techniek daadwerkelijk registreerbaar zijn. Deze verschillen kunnen vervolgens gevisualiseerd worden en op basis van achtergrondgegevens kunnen deze geïnterpreteerd worden.
 
Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren waaronder de belangrijkste hieronder zijn weergegeven:
  • Heeft het gezochte voldoende contrast met zijn omgeving voor de te gebruiken techniek?
  • Wat zijn de storende omgevingsfactoren (verkrijgen optimaal signal-to-noise ratio, dieptebereik etc)?
  • Welke resolutie (horizontaal-verticaal) is noodzakelijk en is dit mogelijk?
De toepassing van geofysisch onderzoek is in vele werkvelden mogelijk, zoals archeologie, civiele techniek, explosieven opsporing, geologie en ondergrondse infrastructuur.
 
De meest gebruikte (sub-surface) geofysische meettechnieken, zijn de volgende:
Opgemerkt wordt dat een geofysische techniek geen op zichzelf staande techniek is. Het zijn manieren om non-destructief diverse puzzelstukken te verkrijgen en de resultaten zijn een meest waarschijnlijke optelsom van meetwaarden, die geijkt of gecorrigeerd kunnen worden met andere gegevensbronnen. Samen met andere informatiebronnen (historisch onderzoek, kabels en leidingen-informatie, proefsleuven) kan dan de puzzel gecompleteerd worden.
 
Combinatie meettechnieken (1+1=3!)
In veel gevallen heeft een combinatie van meettechnieken meerwaarde. De beperkingen van de ene techniek kan opgeheven worden door de andere techniek. Samen zijn ze complementair aan elkaar.
Vooral voor archeologische vraagstukken worden vaak combinaties van technieken ingezet.
Met betrekking tot explosievenopsporing is Saricon in het bezit van een combinatietoestel met zowel magnetometers als metaaldetectoren.
 
Wilt u meer weten over de inzet van geofysische technieken, neem dan contact met onze geofysisch specialist Ferry van den Oever.
 
Bekijk hier de foto's van de diverse meettechnieken:

 

Detectieonderzoek

Resultaat magnetometrie funderingspalen in beeld

Resultaat grondradar obstakelonderzoek

Resultaat EMI-onderzoek op een kasteelterrein