Het Bedrijf

Saricon was in 1992 het eerste ingenieursbureau dat zich specialiseerde in de opsporing van achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Onze speerpunten zijn advies, integrale veiligheid, vooronderzoek, opleidingen en projectbegeleiding.

In 2010 hebben wij onze expertise uitgebreid naar de domeinen van archeologie en geologie. Door de inzet van een radarsysteem bieden wij non-destructief en kosteneffectief bodemonderzoek.