Integrale veiligheid

Veiligheid vraagt om een integrale benadering. Een brede aanpak waarbij door samenwerking de integrale veiligheid gewaarborgd blijft. Bij Saricon kennen wij het belang van een goede aanpak en weten we welke impact het op de omgeving kan hebben. Door inzicht, heldere rapportages en deskundige begeleiding dragen wij bij aan het integraal veiligheidsbeleid van onze opdrachtgevers. Wij kunnen in uw beleid ondersteuning bieden door:
 
  • Implementeren van een CE risicokaart, zodat u precies ziet waar mogelijk conventionele explosieven zich in de bodem bevinden;
  • Ontwikkelen van beleid bij risicogebieden;
  • Opzetten managementsysteem bij uitvoering van werkzaamheden in risicogebieden. Zo kan met een gerust hart gestart worden aan de werkzaamheden;
  • Risicobeheersing bij spontaan aangetroffen explosieven;
  • Het opruimen van explosieven;
  • Calamiteitenplannen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Integraal Veiligheidskundige Linda Hofland-Timmers.

Integrale veiligheid