Integrale veiligheid

Het multidisciplinair Saricon-team biedt begeleiding bij het schrijven van beleid voor:
• het implementeren van de CE-risicokaart (voortvloeiend uit het historisch onderzoek);
• de invloed op MER-procedures of het ontwikkelen van risicogebieden;
• een managementsysteem gericht op het veilig uitvoeren van werkzaamheden binnen risicogebieden;
• het beheersen van de risico's bij spontaan aangetroffen explosieven;
• het opruimen van explosieven die onder gecontroleerde omstandigheden zijn aangetroffen;
• het opstellen van een calamiteitenplan
 
Onze adviseurs hebben de kennis om alle explosievengerelateerde vraagstukken te beantwoorden, wat resulteert in een minimale belasting van personeel binnen uw organisatie.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Integraal Veiligheidskundige Ivana te Duits.

Integrale veiligheid