Metaaldetectie

Een metaaldetector is geschikt voor het detecteren zowel ferro als non-ferro objecten.

De werking van de metaaldetector berust op het EMI (electrisch magnetische inductie) principe. In de zend/ontvangspoel wordt een pulserend electrisch magnetisch veld opgewekt die metalen objecten in de bodem even magnetisch maken en door de ontvangstspoel geregistreerd worden.

Het werkingsprincipe staat hieronder afgebeeld:

Werkingsprincipe metaaldetectie    

 
Ook grotere metalen objecten zoals bommen, granaten en dergelijke zijn op te sporen in de grond en in ondiep water. De grote zoekspoel garandeert een zeer hoge diepte werking waardoor metaaldelen tot op een diepte van 1,8 meter te detecteren zijn.

De metaaldetector werkt met pulssysteemtechnologie en maakt werken onder de zwaarste omstandigheden mogelijk zoals met sterk gemineraliseerde bodem (lateriet, magnetiet, magmatiet), in zoet- en zout water evenals elektromagnetische beïnvloeding van stroomleidingen.