Moeten alle kosten die gemaakt zijn of worden, in één raadsbesluit worden vastgelegd en opgestuurd naar BZK?

Het is niet verplicht om alle projecten in één raadsbesluit aan te bieden. Het is wel aan te bevelen.