Privacyverklaring

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ver te noemen AVG) is Saricon verplicht een privacyverklaring te hebben. In deze privacyverklaring leggen wij u als bezoeker van onze website uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op grond van welke rechtsgrond wij dit doen en met welk doel. 

Lees hier de privacyverklaring van Saricon.