Project management

Het opsporen van explosieven is geen alledaagse bezigheid. Wij ondersteunen u bij het opzetten van een OCE project en zijn indien gewenst in staat om het gehele traject voor u uit te voeren: van voorbereiding tot aanmelding en van uitvoering tot en met afronding.

Denk aan bijvoorbeeld:

  • Informatievoorziening aan betrokken partijen.
  • Opstellen van bestekken en aanbestedingsprocedures.
  • Eindrapportages opstellen.
  • Toezicht op het werkveld.
  • Optreden als bevoegd gezag

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze OCE-adviseur Dick de Goeij.