Rijnlandroute Leiden

Door Gebr. van Leeuwen Boringen is aan Saricon opdracht verleend om een detectie uit te voeren voor een viertal boringen met behulp van het UXOscope systeem naar de aanwezigheid van CE zijnde Afwerpmunitie van 250 lb. en groter.

De aanleiding van de opsporing was het aanbrengen van een meerdere leidingen.