Risicoanalyses

Indien uit een historisch vooronderzoek blijkt dat een gebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten dan biedt de risicoanalyse in veel gevallen een uitkomst.

Het doel is om risico’s en onvoorziene kosten uit te sluiten. Saricon biedt in overleg met u de best toepasbare oplossingen voor uw geplande werkzaamheden. Uit de analyse moet blijken of de werkzaamheden zonder risico tot uitwerking van ontplofbare oorlogsresten kunnen worden uitgevoerd. Is er kans op uitwerking dan wordt de vraag gesteld of deze effect hebben op uw werkzaamheden of dat beheersmaatregelen kunnen worden genomen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Indien dit niet mogelijk is wordt gekeken wat de meest efficiënte, dus kostenbesparende opsporingsmethode is. Tevens worden ook de contra-indicaties (o.a. naoorlogse werkzaamheden) in kaart gebracht wat veelal kan zorgen voor onverdachte gebieden.

Wij brengen uw risico's in kaart

Saricon heeft voor het uitvoeren van een risicoanalyse de juiste deskundigheid in huis; adviseurs ontplofbare oorlogsresten, historici, munitietechnici, integraal veiligheidskundigen, geofysici en GIS-specialisten. Voor adviezen op civieltechnisch gebied en nautische aangelegenheden kan Saricon terugvallen op het moederbedrijf Van den Herik-Sliedrecht. Kortom Saricon heeft alle kennis onder één dak waardoor de risicoanalyse multidisciplinair kan worden uitgevoerd.

Met een gedegen risicoanalyse zal grootschalige opsporing naar ontplofbare oorlogsresten, zowel op land als op binnenwateren, maar ook op de Noordzee, in veel gevallen het opsporingsgebied kan worden verkleind of zelfs niet nodig zijn. Indien detectie wel noodzakelijk is streeft Saricon er naar deze “tailor-made” uit te laten voeren.

Onze adviseur brengt voor u de risico’s in kaart

Saricon Safety & Risk Consultancy
E. contact@saricon.nl
T. +31 (184) – 42 25 38
Bezoekadres
Industrieweg 24
NL 3361 HJ Sliedrecht