Risicoanalyse

Indien uit een historisch vooronderzoek blijkt dat een gebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten dan biedt de risicoanalyse in veel gevallen een uitkomst.

De risicoanalyse heeft tot doel om de risico’s van de in het projectgebied mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten in relatie tot het toekomstige gebruik vast te stellen en te beoordelen

Saricon biedt in overleg met u de best toepasbare oplossingen voor uw werkzaamheden. Uit de analyse moet blijken of de werkzaamheden zonder risico tot uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten kunnen worden uitgevoerd. Is er kans op uitwerking dan is het maar de vraag of deze effect hebben op uw werkzaamheden of dat beheersmaatregelen kunnen worden genomen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Indien dit niet mogelijk is wordt gekeken wat de meest efficiënte, dus kostenbesparende opsporingsmethode is. 

Saricon heeft voor het uitvoeren van een risicoanalyse de juiste deskundigheid in huis. Deskundigen ontplofbare oorlogsresten, munitietechnici, een integraal veiligheidskundige, een civiel technicus, een geofysicus en GIS-specialisten.

Indien een door derden uitgevoerd vooronderzoek moet worden aangepast naar de huidige regelgeving dan is het team van historici beschikbaar.

Voor adviezen op civieltechnisch gebied en nautische aangelegenheden kan Saricon terugvallen op het moederbedrijf Van den Herik-Sliedrecht.

Kortom Saricon heeft alle kennis onder één dak waardoor de risicoanalyse multidisciplinair kan worden uitgevoerd.

Met een gedegen risicoanalyse zal, zowel op land als op binnenwateren, maar ook op de Noordzee, in veel gevallen het opsporingsgebied worden verkleind of zelfs komen te vervallen. Indien detectie wel noodzakelijk is streeft Saricon ernaar deze “tailor-made” uit te laten voeren.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals omschreven in het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur ontplofbare oorlogsresten Ivana te Duits.