Saricon North Sea Database

War over the Blue Front, 1939-1945

In de afgelopen 25 jaar is Saricon altijd zeer actief geweest in het verzamelen van historische gegevens over militaire operaties in de Tweede Wereldoorlog. Sinds enkele jaren verzamelt en verwerkt Saricon ook systematisch de operationele gegevens van No. 16 Group Coastal Command. Deze eenheid van de Royal Air Force was gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog actief boven het Nederlandse deel van de Noordzee. Aan de hand van die gegevens is onze database nu aangevuld met de Saricon North Sea Database. Daarmee kunnen we de locaties van luchtaanvallen op de Noordzee bepalen en er direct relevante detailgegevens over presenteren.

De basis voor de Saricon North Sea Database vormen ongeveer 15.000 pagina’s aan archiefmateriaal uit The National Archives te Londen. Behalve over luchtaanvallen door de RAF bevat het doorgenomen archiefmateriaal informatie over tal van andere interessante gebeurtenissen, zoals vliegtuigcrashes en jettisons (afworpen van bommen of torpedo’s in een niet-aanvalssituatie). Ook deze zijn in de database verwerkt. Behalve de gegevens van Coastal Command zijn ook operationele gegevens van RAF Bomber Command in de database verwerkt. Dit onderdeel van de RAF nam in 1941 een deel van de operaties van Coastal Command boven de Noordzee over. Ook vloog Bomber Command vrijwel elke nacht over de Noordzee om Duitse doelen op het continent aan te vallen.

Van tachtig procent van de records in de database is een positie bekend. De dataset stelt ons ook in staat om narratieve geschiedenis te toetsen. Ter illustratie: in diverse archiefstukken uit de oorlog staat vermeld dat de inzet van 60 lb.-raketten niet doelmatig was tegen scheepsdoelen, en dat de voorkeur werd gegeven aan raketten van 25 lb. Blijkens de database zijn er meer dan 3.000 raketten afgevuurd op doelwitten op de Noordzee, en in meer dan tachtig procent van de gevallen betrof het inderdaad een raket van 25 lb. Via dit soort feitelijke constateringen biedt de database breder inzicht in de CE-problematiek op de Noordzee. Het doel is om de Saricon North Sea Database zo compleet mogelijk te maken.

‘War over the Blue Front, 1939-1945’ is een verkorte animatie om inzichtelijk te maken wat zich tussen september 1939 en mei 1945 boven het Nederlandse deel van de Noordzee heeft afgespeeld. Voor meer informatie of het raadplegen van de Saricon North Sea Database kunt u contact opnemen met Saricon.
 

 

Voor meer informatie betreffende de animatie of het raadplegen van de ‘Saricon North Sea Database’, kunt u contact opnemen met Saricon.