Tot hoever terug kunnen werkzaamheden worden gesubsidieerd?

Hierover is geen correspondentie en is dus aan de gemeente zelf. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties verwijst naar de integerheid van de gemeenteraad en naar billijkheid. Voor de huidige veelgebruikers komen alleen de gemaakte kosten vanaf 1 januari 2015 in aanmerking.