Tot hoever vooruit kan er subsidie worden aangevraagd?

Dit kan in de nieuwe regeling niet meer.