Explosievenadvies & begeleiding bij bouwprojecten

Het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten in Nederland is een complexe aangelegenheid. U krijgt te maken met diverse wet– en regelgeving. Saricon biedt ondersteuning binnen het gehele traject. Wij ondersteunen in voorbereiding, subsidieaanvraag en aanmelding, begeleiding en eventueel uitvoering en afronding. Misschien zoekt u alleen ondersteuning voor een fase binnen uw project. Ook dan kunt u bij ons terecht.

Denken in oplossingen

Projectmanagement

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten is geen alledaagse bezigheid. Wij ondersteunen u bij het opzetten van een opsporingsproject en zijn indien gewenst in staat om het gehele traject voor u uit te voeren: van voorbereiding tot aanmelding en van uitvoering tot en met afronding.

Denk aan bijvoorbeeld:

 • Informatievoorziening aan betrokken partijen.
 • Opstellen van bestekken en aanbestedingsprocedures.
 • Eindrapportages opstellen.
 • Toezicht op het werkveld.
 • Optreden als bevoegd gezag

Bommenregeling

In paragraaf 2.4.1 van de meicirculaire 2024 wordt de informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog gegeven. Het totaalbedrag van de bommenregeling 2024 bedraagt circa € 19,54 miljoen.

Verzoeken die vóór 1 april 2025 worden ontvangen, worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die vanaf die datum ontvangen worden, zullen worden meegenomen in het volgende jaar. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.

LET OP! In de factsheet bommenregeling gemeentefonds 2025 van 21 mei 2024 staat dat de bommenregeling alleen geldt voor de kosten van gemeenten en/of particuliere vondsten. Voor de kosten die door waterschappen of provincies worden gemaakt geldt dat deze niet worden vergoed. Deze organisaties hebben hun eigen inkomsten en vallen daarom niet onder deze regeling. Dit geldt ook voor (semi)-overheid en non-profit organisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer, drinkwaterbedrijven en netwerkbeheerders. Verder is het richtsnoer dat de bommenregeling in het gemeentefonds niet is bedoeld voor het compenseren van private partijen voor kosten die anders door de markt zouden worden gedragen.

Integrale veiligheid

Ons multidisciplinair-team biedt begeleiding bij het schrijven van beleid voor onder meer:

 • de implementatie van de bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten (voortvloeiend uit het historisch vooronderzoek);
 • de invloed op MER-procedures of het ontwikkelen van risicogebieden;
 • een managementsysteem gericht op het veilig uitvoeren van werkzaamheden binnen risicogebieden;
 • het beheersen van de risico’s bij spontaan aangetroffen explosieven;
 • het opruimen van explosieven die onder gecontroleerde omstandigheden zijn aangetroffen;
 • het opstellen van een calamiteitenplan.

Onze adviseurs hebben de kennis om alle explosievengerelateerde vraagstukken te beantwoorden, wat resulteert in een minimale belasting van personeel binnen uw organisatie.

tralalal

test

testerdetest

kolom 2 van tab 4 test

Onze adviseur denkt graag met u mee

Saricon Safety & Risk Consultancy
E. contact@saricon.nl
T. +31 (184) – 42 25 38
Bezoekadres
Industrieweg 24
NL 3361 HJ Sliedrecht