Vooronderzoek

Met een historisch vooronderzoek brengen wij de risico’s op het aantreffen van Conventionele Explosieven binnen een onderzoeksgebied in kaart. Onze historici maken bij het vooronderzoek gebruik van diverse bronnen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder luchtfoto’s (o.a. uit ons eigen archief met tienduizenden luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog), en historische documenten uit verschillende archieven, maar ook van naoorlogse bronnen, zoals bijvoorbeeld getuigenverklaringen en eerdere bodemroerende werkzaamheden.

Als één van de eerste ingenieursbureaus die met het opsporen van conventionele explosieven begonnen, beschikken wij naast een groot eigen archief ook over een internationaal netwerk van historici, onderzoeksinstellingen en collega bedrijven.
 
Met een gedetailleerd en gefundeerd vooronderzoek krijgt u inzicht in eventuele risico’s van CE, waardoor u de gelegenheid krijgt deze te beheersen. Stagnatie doordat u onverwachts explosieven in de bodem aantreft wordt hiermee voorkomen.
 
Ons team van historici bestaat uit:

Vooronderzoek