Weerstandsmetingen

In sommige specifieke gevallen kunnen weerstandsmetingen een goed resultaat leveren.

Deze metingen geven de variatie in elektrische weerstand in de ondergrond weer. Hierbij worden elektroden in de grond geplaatst die een elektrische stroom genereren. Afhankelijk van de verstoringen in de ondergrond wordt de stroom beter of minder goed geleid. Deze lokale verschillen worden geregistreerd en geven een 2D-beeld/pseudo 3D-beeld van de ondergrond.