WSCS-OCE

Saricon is WSCS-OCE scope A gecertificeerd. Op basis van dit certificaat is Saricon bevoegd om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van explosieven in de Nederlandse bodem. De basis van het onderzoek is het historisch vooronderzoek, wat is er gebeurt ten tijde van de oorlog en daarna. In het WSCS-OCE zijn de minimale inspanningseisen opgenomen waaraan vooronderzoeken moeten voldoen.

Door de uitgifte van het certificaat wordt een hoog kwaliteitsniveau gewaarborgd. Kies altijd voor een gecertificeerd WSCS-OCE vooronderzoek.

Wanneer een vooronderzoek is opgesteld door een niet-gecertificeerd bedrijf, dan zal dit vooronderzoek alsnog getoetst moeten worden op deugdelijkheid door een gecertificeerd bedrijf die het opsporen uitvoert. Dit brengt voor u onvoorziene en dubbele kosten met zich mee.

Minimale inspanningseisen WSCS-OCE
In het WSCS-OCE zijn een aantal verplichte werkzaamheden vastgelegd:

  • Welke bronnen uit binnen- en buitenlandse archieven ten minste moeten worden geraadpleegd om te kunnen spreken van een deugdelijk vooronderzoek;
  • De uitgangspunten voor het al dan niet verdacht verklaren van een onderzoeksgebied;
  • Een gedocumenteerde procedure waarin de methodiek van het onderzoek is vastgelegd, zodat de herleidbaarheid en volledigheid van de feiten wordt geborgd;
  • De archivering van gegevens, die bruikbaar kunnen zijn voor een vervolgstap in het proces van het opsporen van CE.

Meer over WSCS-OCE
Wilt u meer informatie over het WSCS-OCE, klik dan hier.